DynamiskMindfulness

krop - bevidsthed - udvikling

Spar din virksomhed for sygdom

Vi skaber bevidsthed om krop, sundhed og balance for dig og dine medarbejdere - så du/I trives bedre i arbejdet og får mere energi og overskud.

Med udgangspunkt i kroppen og med bevidsthedens vågenhed, skabes mulighed for trivsel, balanceret udvikling og handling for organisation og individ.

Spar din virksomhed for sygdom, stress og slid og brug virksomhedens ressourcer på at forebygge - frem for at helbrede.

Et forløb med DynamiskMindfulness, ses i form af færre sygedage, større arbejdsglæde, øget kropsbevidsthed og øget ansvar for egen tilstand, med resultat i en mere sund og mere dynamisk virksomhedskultur.

Vil du have redskaber til at skabe sundere og bedre trivsel og mindre stress for dig selv som leder og dine medarbejdere og ser du en mening i at skabe vedvarende og bæredygtig trivsel for din virksomhed - så ring for en uddybende samtale om Jeres behov og ønsker.

Vi tilbyder:

  • Ergonomi - rådgivning - arbejdspladsindretning - indkøb
  • Fysisk træning, tilpasset fag- og målgrupper
  • Stress rådgivning, forebyggelse og behandling
  • "Fra stress til trivsel" - forløb for ledelse og medarbejdere
  • Mental træning, mindfulness- og nærværstræning
  • Foredrag, workshops og forløb, med fokus på krop/psyke, sundhed, trivsel - tilpasset specifikke behov.

KROP OG NÆRVÆR

Kroppen afspejler den situation vi står i, den spejler vores følelser, tanker og handlinger. Kroppen er her og nu, den er ikke i fortiden eller fremtiden - derfor er kroppen og åndedrættet den mest direkte vej til nærvær og vores klare vejviser i forhold til, om vi er på vej i den gale eller rigtige retning. Igennem kropligt nærvær står vi stærke og balancerede, vi har mere klarhed og overskud i kontakt relationer, samarbejde og til konkrete opgaver.


Image