Relationsarbejdere

- Kropslig nærværstræning


I relationsarbejde med mennesker og særligt mennesker i psykisk krise eller stress, kan medarbejdere blive påvirket af sekundære traume symptomer. Dette pres kan ikke løses udlukkende kognitivt, men kan balanceres og bevidstgøres på et kropsligt niveau.

Undervisning i kropslig nærværstræning skaber bevidsthed omkring de autonome og systemiske processer der sker i den enkeltes nervesystem og de fysiske og psykiske skjold, vi kan sætte op i vores indre system, for at håndterer voldsomme/truende situationer og de konsekvenser disse skjold på længere sigt kan have for vores indre følelse af mening og arbejdsglæde.

Undervisningen giver redskaber til kropslig nærvær, centrering og afgrænsning. Når vi er helt til stede i os selv, er vi naturligt mere beskyttede og vi kan samtidig bedre afstemme os og være mere nærværende i forhold til andre mennesker/klienter/elever/beboere.

Forløbet er et oplæg af 3 timers varighed for enkelt personer eller i personalegruppen, med opfølgende træningsgange både individuelt eller i gruppen, for at implementerer og understøtte den kropslige integrering i det konkrete arbejdsliv.KONTAKT:

Ring eller skriv en mail til Pia, for uddybende spørgsmål og udarbejdelse af den rette løsning til netop din virksomhed.


Image