Katharinaa Sofia Mikkelsen

- indehaver af DynamiskMindfulness


Katharinaa Sofia Mikkelsen er indehaver af DynamiskMindfulness og udvikler af de grundlæggende metoder og tanker bag virksomheden.

Jeg har siden 1996 arbejdet med undervisning og udvikling af mennesker.

Uddannelser og baggrund:

  • Professions bachelor i Psykomotorik og afspænding, med speciale i stress.
  • TRE® Provider
  • Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi v. MOAIKU. RT 2018 - 2022
  • BODHI træning v. Erik Pema Kunsang. "Afdækning af sindets natur", 2018-2020
  • Efteruddannelse i pædagogisk rehabilitering af stress, chok og traume v. SYNerGAIA, Michael Stubberup (Bæredygtig Ledelse) m.fl.
  • Yogalærer, Yin Yoga v. Joe Barnet, Restorative yoga v. Somatic Yoga - ATEEKA
  • Mangeårig træning og erfaring i Mindfulness/meditation og nærværstræning. v. Vækstcenteret.
  • Mangeårig træning og erfaring i Krop, energiarbejde, dans og stemmetræning

Siden 2001 har jeg modtaget undervisning på Vækstcenteret i meditation, nærværstræning og kropsarbejde v. Dr. phil. Jes Bertelsen, Hannah Jacobsen, Jens Erik Risom Satyrathi, Madhurima Rigrup m.fl.
Desuden har jeg siden 2007 været i årsforløb v. Helen Gamborg i meditation, healing og energiarbejde.

Jeg efteruddanner mig løbende og holder mig opdateret omkring nyeste forskning indenfor, krop, kropsterapi, mindfulness og stress- og traumeområdet og modtager løbende supervision.

Fordybede meditative retræter på:
www.vækstcenteret.dk
www.gomde.dk
www.dhamma.org - Vipassana
samt i privat regi.

Jeg er medlem af fagforeningen Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP) og arbejder ud fra DAP's etiske retningslinjer.

Jeg modtager løbende supervision og har tavshedspligt.Image Image

KONTAKT:


Ring eller skriv, for uddybende spørgsmål og udarbejdelse af den rette løsning til netop din virksomhed.

Katharinaa Sofia Mikkelsen


Image