DynamiskMindfulness

metoder


KROP - BEVIDSTHED - UDVIKLING

Først når vi er bevidste, er vi i stand til at ændre vores handlinger og vaner.

Kropslig træning med fundament i kropsbevidsthed. Når vi er i stand til at sanse og mærke tilstanden i kroppen, bliver vi bedre til at tage vare på os selv. I gennem fysisk øvelser, træning og bevidsthed om hvordan vi bruger kroppen, kan vi arbejde med forskellige fokuspunkter, ud fra individuelle behov og dermed styrke den enkeltes robusthed, til mere energi, overskud og større arbejdsglæde.

Åndedrætsøvelser understøtter kropssansningen og har betydning for organernes funktion og rygsøjlens smidighed, bevægelighed og afspænding. Et frit og fyldigt åndedræt ilter kroppens celler til mere nærvær, vitalitet og livskraft.

Nærværstræning: I anerkendelse og accept af det som er lige nu, skabes ro, retning og overskud og du har dig selv med i alt hvad du laver.

Mindfulness: Bevidsthed skaber overblik og det er her pausen har sin plads. At stoppe op og at se det hele ovenfra. Bevidsthed og overblik er vejen til nye og sundere handlemåder. Det kan være svært at se andre veje, når man har retning på stien - At stoppe op på bakketoppen, kan give et andet overblik. Meditation er klarhed og det bæredygtige perspektiv integreres, når hjertet og den kropslige sansning bliver taget med på råd.

Manuel behandling: Kropsterapeutisk behandling, understøttende og spændingsforløsende og fornyet energi.

Træningen understøtter bevidstheden og evnen til -
at tage ansvar i forhold til en selv, i forhold til opgaver, og i forhold til fællesskabet, på en måde som gavner helheden.

Træningen understøtter bevidstheden og evnen til - at tage ansvar i forhold til en selv, i forhold til opgaver, og i forhold til fællesskabet, på en måde som gavner helheden.


KROP OG NÆRVÆR

Kroppen afspejler den situation vi står i, den spejler vores følelser, tanker og handlinger. Kroppen er her og nu, den er ikke i fortiden eller fremtiden - derfor er kroppen og åndedrættet den mest direkte vej til nærvær og vores klare vejviser i forhold til, om vi er på vej i den gale eller rigtige retning. Igennem kropligt nærvær står vi stærke og balancerede, vi har mere klarhed og overskud i kontakt relationer, samarbejde og til konkrete opgaver.


Image